กิตติซีเมนต์บล็อก

บทความ

วิธีการปูถนน

03-04-2563 16:12:35น.

วิธีการปูถนน


1.ปรับและบดพื้นให้แน่น

2.ใส่หินคลุก และบดอัดให้แน่นอีกครั้งจนรับนำหนักได้

3.ที่ขอบทางทำแนวกั้น เพื่อป้องกันการแยกตัวของแนวบล๊อก

4.ใส่ทรายหยาบ หนา 4-6 ซม. บดอัดให้แน่น

5.ปูบล๊อกตามต้องการ โดยเว้นรอยห่างไม่ให้เกิน มม.

6.ตัดบล๊อกใส่ให้เต็มทาง

7.ใส่ทรายละเอียดแห้ง อุดตามรอยต่อให้เต็ม บดอัดอีกครั้ง

8.กวาดทรายที่เหลืออกใช้งานได้ทันที
 Website:  http://www.sivilaicement.com