กิตติซีเมนต์บล็อก

บทความ

การทำบล๊อกปูพื้นชนิดทำด้วยมือ

06-12-2554 22:18:28น.การทำบล๊อกปูพื้นชนิดทำด้วยมือ    

 

อุปกรณ์


1. จอบผสมปูน 2. กระป๋องปูน 3. บุ้งกี๋ (พลาสติกน้ำ) 4. บัวรดน้ำ(ชนิดฝอยละเอียด)5. เกรียงโบก 6. เกรียงขัดมัน 7. สากไม้สี่เหลี่ยม (หรือใช้แบบเหล็กที่ตัดมาเข้ากับรูปแบบ จะทำงานได้กีกว่า) 8. ภาชนะตวงสีฝุ่น 9. แกลลอนผ่าใส่มันโซล่า 
10. แปรงทาสี 2 นิ้ว 11. กระเบื้องแผ่นหนา6 มม. หรือไม้แผ่นเรียบขนาดกว้างกว่าก้อนปูนเล็กน้อย12. แบบพิมพ์แบบต่าง ๆ13. ตะแกรงร่อนทราย 
 

ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสม


ส่วนผิวหน้าชนิดเป็นสี


สีฝุ่น 1 ส่วน  2.ปูนซีเมนต์ขาว 5 ส่วน 3.ทรายละเอียด 10 ส่วน 
ใส่น้ำทีละน้อยๆ ( ควรใช้ห้วฉีดที่มีฝอยละเอียดมากๆ คลุกให้เข้ากันระวังอย่าใส่น้ำมากเกินไป ลองใช้มือกำดู ถ้า ส่วนผสมจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้ ) 


ส่วนตัวอิฐ
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ส่วน2. หินฝุ่น 2.5 ส่วน3. ทราย 2.5 ส่วน
ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อยๆ ใส่น้ำใช้มือลองกำดู ถ้าส่วนผสมจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้ ระหว่างปฏิบัติงานถ้าส่วนผสมแห้ง สามารถพรมน้ำและคลุกเคล้าใหม่อัตราส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วิธีการทำ


1. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด น้ำมันที่แบบพิมพ์ให้ สะอาด
2. ใส่ส่วนผสมผิวหน้าบาง ๆ โดยใช้เกรียงขัดมันเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์
3. ใส่ส่วนผสมตัวอิฐลงไปแล้วใช้สากไม้สี่เหลี่ยมอัดให้แน่น หรือใช้แบบเหล็กตอกโดยเฉพาะขอบด้านข้าง
4. ส่วนผสมของอิฐจะพูนเลยพิมพ์ขึ้นมา ใช้เกรียงโบกปาดให้เสมอและใชเกรียงขัดมันปาดอีกครั้งให้เรียบ
5. ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบที่แช่น้ำไว้ แล้วนำด้านที่เรียบ
ปิดบนบล็อกพร้อมทั้งคว่ำลงบนพื้น เพื่อป้องกันการแตกของอิฐ ขณะถอดออกจากบล็อก


 การถอดอิฐออกจากบล็อก


- แบบพิมพ์เปิดด้านข้าง ใช้มือซ้ายกดบล็อกไว้ไม่ให้ เคลื่อนที่ มือขวาง้างเปิดออกทั้งสองด้าน ยกพิมพ์ด้านบนออก และเลื่อนพิมพ์ด้านข้างออกทั้ง 2 ด้าน นำอิฐที่อยู่บนกระเบื้องรองไปวางอย่างเบาๆ ในที่ที่เตรียมไว้


วิธีการปูอิฐ


1. ปรับพื้นที่ที่จะปูด้วยอิฐบล็อก
2. ใช้ทรายเกลี่ยให้ทั่วและสม่ำเสมอ รดน้ำ อัดพื้นให้แน่น แล้วปรับให้เรียบเสมอกัน
3. ใช้เชือกจับแนว วางอิฐตามแนวเชือก ตามลายที่ต้องการ
4. ใช้ทรายละเอียดโรยตามร่องระหว่างอิฐ
5. เทปูนของด้านข้างเพื่อป้องกันการขยับเขยื้อน และการแตกของอิฐ หรือใช้ขอบสำเร็จรูปก็ได้


ข้อเสนอแนะ


1. ขณะทำอิฐเสร็จแต่ละก้อน ให้ใช้เกรียงโบกลากส่วนผสมเข้ากองทุกครั้ง ป้องกันส่วนผสมแห้งไว
2. เมื่อทำไปนาน ๆ พิมพ์อาจฝืด ทำให้ถอดยาก ควรใช้น้ำมันหยอดที่แกนตัวเปิด-ปิด
3. เมื่อถอดพิมพ์แล้ว ส่วนผสมติดหน้าพิมพ์ แสดงว่าส่วนผสมเปียกเกินไป ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดหน้าพิมพ์ให้แห้ง
4. ทาน้ำมันเครื่องที่แบบอีกครั้ง
5. การใส่สีที่ส่วนผสมผิวหน้า ควรใช้ภาชนะตวงผิวหน้าทุกครั้ง จะทำให้อิฐทุกก้อนมีความเข้มของสีเท่ากัน
6. ส่วนผสมของผิวหน้า ผสมให้แห้งกว่า ส่วนที่เป็นตัวอิฐ
7. กระเบื้องแผ่นเรียบที่ใช้รองอิฐ ให้หนาอย่างน้อย 6 มม. ควรแช่น้ำทุกครั้ง
8. อิฐที่ถอดจากพิมพ์ใหม่ ๆไม่ควรให้ถูกแสงแดด ควรบ่มในร่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
9.ก่อนนำไปใช้งานควรบ่มไว้อย่างน้อย2-3 วัน

Website:  http://www.sivilaicement.com