กิตติซีเมนต์บล็อก

บทความ

วิธีการปูทางเดินด้วยอิฐมอญ

06-12-2554 18:10:13น.


วิธีการปูทางเดินด้วยอิฐมอญ 


หากพื้นที่สวนของคุณยังไม่มีทางเดินที่เป็นหิน เมื่อถึงฤดูฝนแล้วคุณจะไม่สามารถเดินในสวนได้ ฉ ะนั้นคุณควรที่จะสร้างทางเดินไว้เพื่อสะดวกในกา รเดินเล่นในสวนคุณ ขั้นตอนที่ 1
ร่างแบบและแนวของทางเดินที่ต้องการในกระดาษร่าง แบบก่อนการทำจริง เพื่อที่จะได้ดูแนวให้เหมาะสม และสามารถที่จะคำนวณจำนวนการใช้อิฐได้ มาตรฐานอิ ฐมอญจะมีขนาด 8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว คุณจะต้องคำน วณเผื่อไว้ประมาณ 5% สำหรับการตัดให้เข้ารูป

ขั้นตอนที่ 2

โรยปูนขาวเป็นแนวทางเดินตามแบบร่าง ใช้จอบขุดสน ามตามแบบโดยขุดลึกประมาณ 3 นิ้ว แต่งขอบสนามให้ เรียบเป็นแนวสวยงาม

ขั้นตอนที่ 3
ใส่ทรายหยาบลงในทางที่ขุดไว้เกลี่ยให้เรียบและท ุบอัดด้วยไม้ให้ทรายแน่น โดยอาจจะใช้น้ำพรม ช่ว ยให้ทรายแน่นขึ้น

ขั้นตอนที่ 4
เรียงอิฐลงในช่องทางเดินโดยเสาแล้วขึงเส้นเอน ว างอิฐตามแนวเส้น และเรียงต่อไปให้ครบแนว

ขั้นตอนที่ 5
ตัดอิฐใส่ในช่องให้พอดีด้วยสกัดตอกอิฐ วางอิฐลงใ นช่องแล้วตอกอัดให้แน่น

ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเรียงอิฐจนเต็มเรียบร้อยแล้ว ใช้ทรายละเอี ยดมาโรย เกลี่ยให้ทรายลงตามร่องรอยต่อของอิฐและ กวาดให้เต็มร่อง พรมน้ำให้ทรายยึดแน่นกับอิฐ